Kontakt

Hrosik.sk

GH CAPITAL s. r. o.
Nám. sv. Mikuláša 27
064 01  Stará Ľubovňa

Identifikačné údaje:
IČO: 53030702
DIČ: 2121332895

Spoločnosť zapísana do Obchodného registra Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 40267/P

Kontaktné údaje:
Email: info@hrosik.sk
Tel.: +421 948 309 850

Bankové spojenie:
Fio banka, Námestie svätého Egídia 50, 058 01 Poprad

Číslo účtu: 2601858044/8330

IBAN: SK1783300000002601858044
SWIFT (BIC) FIOZSKBAXXX

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel.č.: 051/7721597
fax č.: 051/7721596
email : pr@soi.sk