Kontakt

Hrosik.sk
Kristína Knapíková
Školská 92/4 
065 41 Ľubotín

Identifikačné údaje:
IČO: 54 060 800
DIČ: 1127670599


Kontaktné údaje:
Email: info@hrosik.sk
Tel.: +421 918 931 578

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: 5182835991/0900

IBAN: SK17 0900 0000 0051 8283 5991
SWIFT (BIC) GIBASKBX

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel.č.: 051/7721597
fax č.: 051/7721596
email : pr@soi.sk